Pla Director de restauració de l’església de Sant Jaume