Rehabilitació de l'antic Convent de Santa Anna d'Alcover per a equipament cultural
Es coneguda la intensa relació que durant més de quatre segles ha tingut el convent de Santa Anna amb el municipi d’Alcover en l’àmbit religiós, artístic i cultural. Fins als últims trenta anys ha estat habitat i utilitzat per a diferents serveis i finalitats. La no utilització de l’edifici en aquest últim període, el seu abandó i la falta de recursos econòmics pel seu manteniment ha portat a la seva progressiva degradació.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament d’Alcover s’ha proposat iniciar de forma urgent el procés de recuperació del conjunt conventual amb la redacció d’un estudi global anomenat Pla Director, que inclogui tots els aspectes necessaris per rehabilitar-lo amb uns usos culturals per a Alcover i la comarca.

El convent de Santa Anna està situat en l’entorn immediat del casc urbà d'Alcover al costat de la carretera que porta a Mont-ral. El convent de l’ordre dels Franciscans, va comportar un canvi significatiu en la vida dels Alcoverencs de la fi del segle XVI. La iniciativa de fundar el convent l’any 1582 va sorgir dels consellers locals i possiblement suggerida per l'Arquebisbe Antonio Agustín.

La rehabilitació integral contemplada en el Pla Director proposa una reutilització futura del conjunt conventual amb finalitats culturals compatibles amb les estructures arquitectòniques existents, continuant una de les finalitats inicials de la fundació del convent: ser focus de cultura i art per a la població d'Alcover i la comarca. La situació estratègica d'Alcover dins el territori i les seves bones comunicacions ho afavoreixen.

L’edifici té els espais suficients per ser punt de trobada d’orquestres, grups artístics, de dansa i teatre en la seva activitat creativa. Les dimensions i característiques arquitectòniques de l’antiga església conventual permeten situar en aquest espai una sala polivalent destinada a saló d’actes culturals, exposicions, conferències, concerts, dansa i teatre.

Les diferents dependències estan organitzades a l’entorn del claustre, element definidor i organitzatiu del conjunt. Aquesta situació dóna al conjunt unes bones possibilitats per definir usos diversificats, circulacions clares i sectors diferents: aules, tallers i espais de diferents dimensions per a activitats artístiques. Les habitacions per allotjaments d’artistes, aules, tallers, espais d’activitats diverses i d’interpretació també queden a l’entorn d’espai relacional.

L'Ajuntament d'Alcover ha portat a terme la Primera etapa del Pla Director durant els anys 2010 i 2011 amb les obres d’urgència de consolidació i rehabilitació estructural del conjunt de l’antic convent. L’estat de l’edifici que encara mantenia el seu volum general i la traça dels forjats i cobertes existents, permetia la seva rehabilitació conservant els seus valors arquitectònics. En el mes de març de 2011 s’ha redactat el projecte executiu de la Segona Etapa del Pla Director que inclou la rehabilitació funcional de l’antiga església per a destinar-la a sala polivalent per activitats artístiques obertes al públic.