Excavacions i Capella Santíssim Basílica Sant Just
La redacció del Pla Director de Restauració de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor ha permès elaborar un estudi global del monument, tenint present els diferents aspectes que configuren el monument, l’arqueologia, la història, fons documentals, l’arquitectura, sistemes constructius i la constant transformació de l’edifici al llarg del temps, per donar resposta a les necessitats funcionals i estètiques en cada moment de la seva història.
La programació i valoració de les diferents etapes definides en el Pla Director per portar a terme la seva recuperació integral, ha permès gestionar la participació de diferents institucions en l’aportació econòmica dels costos de les obres i la difusió ciutadana adient.
La singularitat del lloc d’implantació de la Basílica a la ciutat, des de la Barcino romana fins a l’urbanisme actual de Ciutat Vella, ha permès descobrir dades arqueològiques inèdites i fer noves aportacions urbanes per la ciutat de Barcelona.
Es proposa la descoberta de la capçalera gòtica mutilada per edificis moderns, per entendre la singularitat del monument en la ciutat medieval, la seva relació amb l’ajuntament de la ciutat i visualitzar el ric sostrat arqueològic d’un lloc carregat d’història amb façana a la via romana del “decumanos” de Barcino.
La restauració del campanar ha permès descobrir singulars dades històriques, constructives i d’estil, la nova funcionalitat dels tocs de campanes i la visió panoràmica de la ciutat de Barcelona des del terrat superior, amb els principals monuments de la Ciutat Vella com a referència visual d’interès.
Les excavacions arqueològiques portades a terme de forma sistemàtica fins ara, aporten noves dades històriques del monument i de la ciutat de Barcelona, amb una millor comprensió de la globalitat de l’edifici: finestres arqueològiques del baptisteri del segle VI, cripta funerària del segle XI, cimentació gòtica de la primera capella absidial lligades a les restes del contrafort de la capçalera de cinc cares no construïda i fresquera del segle XVIII.
La creació de recorreguts de visites culturals, la visió dels espais arqueològics descoberts i dels nous espais museístic es fan compatibles amb la funcionalitat de l’espai sacra i les seves dependències de servei. Es proposa posar en valor el pas de ronda entre contraforts per les cobertes de les capelles laterals, el recorregut constructiu del campanar, el ric patrimoni moble de l’edifici i el seu valuós arxiu.
Una visió actual del Patrimoni Sacra permet valorar les diferents aportacions arquitectòniques i ornamentals de diferents èpoques incloses en el conjunt i donar cabuda a llenguatges artístics actual en diàleg i convivència amb les preexistències, com es el cas de les pintures murals amb motius eucarístics de Perico Pastor proposades per la Capella del Santíssim remodelada.
Es proposa explicar un singular patrimoni religiós al servei del poble de Déu, que ha permès la creació, transformació i el manteniment de la seva estructura arquitectònica i patrimonial al llarg del temps, amb les portes obertes a la societat en general per ser exponent de la cultura i la història en el context de la ciutat de Barcelona.