Pla Director de Restauració de l’església de Sant Jaume
Als inicis de l’any 2010 es produeixen uns despreniments de fragments ceràmics sobre el presbiteri de l’església des dels forats on els dos arcs de l’església nova traspassen la volta de l’església gòtica situada al seu interior. Aquest fet evidencia la necessitat de solucionar deficiències constructives, nous serveis funcionals i requeriments actuals d’accessibilitat del conjunt de l’església, amb uns remarcables valors patrimonials i una singular juxtaposició de diferents arquitectures construïdes al llarg de la seva història.

Per portar a terme la seva recuperació de forma ordenada, tenint present la seva complexa evolució constructiva, la seva funció religiosa i el seu significat per al poble de Tivissa, es proposat la redacció del Pla Director de Restauració de l’església de Sant Jaume que permeti realitzar correctament la seva restauració global.

El conjunt de l’església de Sant Jaume es construeix en tres etapes. A partir del segle XIII s’inicia l’església gòtica amb la capçalera de planta rectangular i volta de cinc cares sobre trompes en les arestes. A cada un dels seus costats tenia unes capelles de volta nervada, enderrocades al segle XIX en la construcció de l’església gòtica. Sobre els seus murs de grans dimensions s’eleven dos trams de volta nervada de planta quadrada.

Entre els segles XVI i XVII l’arquitecte Jaume Amigó acaba la nau gòtica, construeix el cor al peu de la nau, les capelles laterals, les dues portades i el campanar, seguint una traça renaixentista. Al costat esquerra de la nau i sobrepassant el límit de la muralla medieval, Josep Ribera basteix al segon terç del segle XVIII la capella del Roser.

L’any 1859 el rector Pere Rius inicia la construcció d’una nova església superposada a l’existent, mutilant algunes parts gòtiques i amb la intenció d’enderrocar la nau existent quan estigués acabada. El volum definit per la seva planta de creu llatina, creuer i cimbori, junt a les estructures gòtiques conservades, configurant l’actual església de Sant Jaume com una singular juxtaposició de diferents arquitectures al llarg del temps.

Aquest document contempla un estudi global de l’edifici com a pas previ a l’inici del procés de la seva recuperació, avaluant tots els agents que determinen la seva funcionalitat, ús religiós, símbol social, valor cultural, tenint present tots els factors que el configuren: la història, l’arqueologia, l’urbanisme de la vila, l’evolució constructiva, els materials constructius i estructurals, les instal·lacions, les transformacions produïdes al llarg del temps, les necessitats funcionals i els valors documentals.

El Pla Director posa de manifest la ferma voluntat de la Parròquia de Sant Jaume junt amb el poble de Tivissa de:
1.- Portar a terme la restauració arquitectònica integral de l’església de Sant Jaume.
2.- Unir esforços en la recerca de fons de finançament públics i privats per realitzar les diferents etapes de restauració definides en el Pla Director.
3.- Donar a conèixer els valors patrimonials de l’edifici i obrir-lo a la societat per a potenciar i millorar el seu ús religiós, social i cultural.

La restauració dels materials constructius, la recuperació de les estructures arquitectòniques i la millora de la funcionalitat de l’església de Sant Jaume de Tivissa permetrà aturar la seva degradació, comprendre els seus valors històrico-arquitectònics, millorar el seu ús i enriquir el monument amb noves aportacions d’arquitectura.

La seva restauració funcional recuperarà el significat de l’arquitectura i conservarà la capacitat evocadora del seu passat, amb una millor comprensió i difusió del valors patrimonials del monument en la seva globalitat, tant pels usuaris com la societat en general a la que serveis.

PLA D’ETAPES
Primera etapa: L’església gòtica: restauració arquitectònica i serveis
Segona etapa: Cobertes, façanes de la capella del Roser i recorregut històric a cobertes
Tercera etapa: Cobertes de l’església nova i façanes del conjunt
Quarta etapa: Interior de la capella del Roser i ordenació d’espais de l’església nova
Quinta etapa: Sala parroquial
Sexta etapa: Campanar