Urbanització Carrer de Baix, Ascó
El carrer de Baix és un dels carrers principals de l’antiga vila closa d’Ascó. Travessa longitudinalment gran part del nucli històric. Es tracta d’un carrer estret d’origen morisc (medieval) que es desenvolupa amb important pendent que va des del 5% fins a més del 14%, essent aquest pas de vianants i vehicles obligat per la complicada morfologia de la vila antiga. Es tracta d’un carrer amb falta de serveis o amb serveis obsolets i que es fonamental per la accessibilitat i el paisatge urbà del poble. El tram que s’urbanitza va des del Perxe de la Placeta fins a la Plaça Nova a on el carrer es transforma a un extraordinari mirador sobre Riu Ebre. S’urbanitzen vinculats a aquest carrers pujades i baixades esglaonades o amb rampes de forta pendent per solucionar problemes importants d’accessibilitat vinculats a pendents inadequades i graons molt alts. Perxe és la terminologia que es fa servir per definir el pas d’un carrer per sota d’una edificació pròpia del urbanisme medieval de moltes comarques meridionals. Era un sistema que permetia tancar carrers o controlar-los militarment. Ascó és un exemple d’aquest urbanisme i el Perxes que és volen restaurar amb aquest projecte són un exemple del valor patrimonial que conserven aquests carrers. Els perxes a restaurar són construccions d’arquitectura popular que fan servir tècniques tradicionals (com la tàpia, o tapió, toves ceràmiques o maçoneria arrebossada) pels seus paraments, sostres d’estructura de fusta, cobertes de teula àrab. Actualment aquests perxes estan en diferent estat de conservació que van des de intervencions desafortunades a les seves façanes i estructures fins a la precarietat de l’amenaça de runa (encara que conservant el seu encant medieval). Els sota perxes són carrers habitualment de vianants encara que el de la placeta té trànsit rodat i el de Pere Sans, a igual que el de Cal Cavaller admeten un ser pas de petits vehicles i carros. Els de Santo Domingo, Baijunca i Baixada de Cal Cavaller han de solucionat importants problemes d’accessibilitat de vianants, plens de graons i rampes que s’hauran d’adaptar. Si bé el urbanisme d’Ascó té carrers com el de Baix amb importants pendents que admeten el trànsit rodat i que comuniquen longitudinalment la vila, també té la tipologia de carrer transversals de vianants ple d’escales i rampes que salven els desnivells importants del terreny natural que penja sobre el riu Ebre.