Joan Figuerola, Joan C. Gavaldà i Jordi J. Romera, amb Estudi d'arquitectura a Reus i una experiència de més de 25 anys, veuen com en la praxis de l’arquitectura és bàsic entendre les relacions econòmiques, polítiques, socials i culturals que es desenvolupen entre els diferents agents que intervenen en el desenvolupament del projecte, l’execució, gestió i l’us de l’obra. La qual cosa configura una realitat complexa que cal assumir i tenir molt present. La tasca de difusió i pedagogia vinculada amb la professió és sempre necessària per donar a conèixer l’arquitectura i elevar el nivell cultural del país.

L’anàlisi i els treballs de projecte en els diferents àmbits de l’arquitectura, l’urbanisme i el patrimoni històric i cultural, exigeixen una gran capacitat d’entendre i treballar els trets bàsics d’identitat en cada cas, tenir present la seva estructura heretada i assumir les interrelacions que es generen.

La restauració del patrimoni arquitectònic és una disciplina específica que exigeix una formació singular, amb una atenta “lectura” de la història, un mesurat treball inter disciplinar i una comprensió dels valors patrimonials de l’arquitectura. La proposta és aturar la seva progressiva degradació, enriquir el monument amb noves aportacions d’arquitectura i conservar la capacitat evocadora i poètica del seu passat, mantenint el “significat de l’arquitectura”.
ELS ABRILS DE L’HOSPITAL 2013 Simposi Internacional:::VISITA AL CONVENT DE SANTA ANNA D'ALCOVER

ELS ABRILS DE L’HOSPITAL 2013. 17–19 abril 2013. Fonts documentals i gràfiques per a l’estudi històric dels hospitals. Ponencia: « Hospitalis ». Pla Director de rehabilitació integral de l’antic hospital del Coll de Balaguer (l’Hospitalet de l’Infant).

VISITA AL CONVENT DE SANTA ANNA D'ALCOVER. 20 d'abril. La fundació del convent de l’ordre dels Franciscans va comportar un canvi excepcional en la vida d’Alcover de la fi del segle XVI. La seva rehabilitació per a destinat-lo a Convent de les Arts als inicis del segle XXI pot tornar a ser una represa de la singularitat d’una vila que s’adapta a les demandes socials i culturals de la societat.

Noticies+

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >>

Content Management Powered by CuteNews